KONTAKT


Foreningen BRUNO
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28
1260 København K

Mobil: 4026 2642
E-mail: formandbrunodk.com


Foreningens bankkonto:

Danske Bank – reg.nr. 1551 kontonr. 6083889


Kontaktbrødre i logerne:

Disse brødre kan kontaktes i egen loge for yderligere information. Skulle din loge ikke være nævnt, kan formanden kontaktes.

Broderloge nr.Kontaktbroder
1Svend Richter-Petersen
2Preben Ellekjær Hjorth
3Lars Persson
4Børge Skøttrup
5Erik Lund Christensen
6Jørgen Falkenberg
7
9Leif Drescher
11Niels Gustav Granholm Johansen
12Helge Jørgensen
20Keld Thidemann
22Hans Nielsen
23Peter Steen Mortensen
26Michael Kaisler Thomsen
28
29Søren Antvorskov Hansen
31Bent Flemming Pedersen
32John Edelberg Kyhl
33
34Martin Ramm
35Freddy Tage Ottosen
36
38Leif Zoffmann Jessen
40Steen Nielsen
42Henning Iversen
43Jørgen Kragh Nielsen
45
46
49Tommy Andersen
50Leif Hansen
55Johan Bech Pedersen
57Steen Have Otterstrøm
60Bjarne Skovgård
61John Georg Høeberg
63
64
65Morten Johannes Jensen
66Kaj Erik Andersen
68Jan Aage Dorch Hansen
69Klaus-Michael Kinslev
70
73
74Niels Thøgersen
76Christian Torp
77
78Niels Fogh Johansson
80Arne Harald Hansen
83Henrik Nicolaisen
84Simon Carsten Pedersen
85Benny Højstrup Jensen
86Bjarne Ulstrand
87Carl Henrik Jørgensen
91
94Mogens Lorentzen
95Peter Seloy
98Henning John Petersen
99
102
103Ejvind W. Rahbek og Flemming Bjarnøe Andersen
104Jørgen Bonne
106Kurt Kulsø Larsen
107Finn Juul Christoffersen
111Benny Johansen
117Jens-Erik Gjerløv
120