BLIV MEDLEM


Kære Odd Fellow!

Links til download af indmeldelsesblanket og Bruno brochure findes her nedenfor.

Et godt tilbud Du bør blive medlem i Foreningen Bruno.
Et stærkt fællesskab Bruno er en landsdækkende forening for alle Odd Fellows og har cirka 700 medlemmer. Foreningen er stiftet den 31. marts 1902 i København. Foreningen formål er at samle alle danske Odd Fellows, således at man ved gensidig påvirkning lærer hinanden at kende, og kan yde gensidig støtte i det daglige liv, såvel ude som hjemme.
Mange aktiviteter Bruno har gode aktiviteter. Blandt andet er lokalforeningen i Vestsjælland en meget aktiv forening. Den er stiftet den 10. januar 1932. Foreningen afholder mindst 2 årlige sammenkomster. I januar måned afholdes generalforsamling i Slagelse. I oktober måned afholdes ålespisning i en af de Vestsjællandske loger. Det tilstræbes også, at samle brødrene til en hyggelig aften i teater eller et spændende virksomhedsbesøg.I slutningen af marts afholder landsforeningen generalforsamling et sted i Danmark.
Mere koster det ikke Kontingentet til landsforeningen og Jubilæumsfond er 130 kroner per år. Der er ingen aldersgrænse for optagelse i landsforeningen Bruno. Kontakt eventuelt formanden eller kontaktbroder i egen loge for yderligere information.
Begravelseskasse Begravelseskassen er en gensidig hjælpekasse under Foreningen Bruno.
Det er begravelseskassens formål at yde begravelseshjælp til de efterladte efter afdøde brødre, som har deltaget i begravelseskassen. Aldersgrænsen for optagelse i begravelseskassen er den dag medlemmet fylder 60 år. Brødre som ikke er fyldt 55 år ved indmeldelsen i Foreningen Bruno optages samtidig i begravelseskassen.
Brødre, som ved indmeldelsen i Foreningen Bruno er fyldt 55 år, kan efter ønske blive optaget i begravelseskassen mod at betale et ekstra bidrag til begravelseskassen ved optagelsen, som udgør årskontingentet til begravelseskassen ganget med antal fyldte år efter det 54. år. Retten til begravelseshjælp indtræder først efter 5 års deltagelse i kassen.
Ved ophør af medlemskab i foreningen BRUNO fortabes enhver rettighed til begravelseshjælp.
Optagelse Få flere oplysninger i din lokale loge, hvor der er en kontaktbroder til BRUNO.
Oversigt over kontaktbrødre findes under menupunktet Kontakt.
Ansøgning om optagelse Ansøgningsblanket findes hér. Blanketten fremsendes i udfyldt stand til:  Foreningen BRUNO
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28
1260 København K
Brochure til download Brochuren findes hér.